duminică, 16 octombrie 2011

Bunele maniere, amabilitatea și etica în afaceri (1)
Modelul de comportament etico-legal, precum și standardele în materie de comerț care au constituit mediul de afaceri al companionilor și al urmașilor săi sunt cele oferite de Tradiția Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !). Aici găsim manifestarea spiritului acestor prescripții generale cu caracter religios.

Capitolul de față se concentrează pe discutarea a douăsprezece principii de disciplină etică în tranzacțiile comerciale islamice. Fără oricare dintre ele, un contract comercial este considerat ca fiind incomplet sub aspectul islamic al bunelor maniere, amabilității și rigorilor etice. Aceste principii etice pot fi privite ca cerințe morale, evidențiind morala islamică în general. Ele pot fi categorisite în practici pe care musulmanii sunt încurajați să le urmeze și pe care trebuie să le evite.

PRACTICI ÎNCURAJATE


Evitarea lucrurilor îndoielnice în materie de proprietate și muncă

Ceea ce este permis și ceea ce nu este permis sunt clar definite, însă între cele două sunt unele lucruri îndoielnice care trebuie evitate. S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a spus :

"Atât lucrurile permise, cât și cele interzise sunt clare, între ele fiind și unele necunoscute de majoritatea oamenilor. Așadar, cel care este atent la acest aspect se curăță pentru religia și onoarea sa."


Demararea afacerii dimineața devreme

Este încurajată pornirea afacerii sau deschiderea magazinului dimineața devreme. S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) și-a trimis slujitorii să facă negoț dimineața devreme și astfel a obținut un profit ridicat. El obișnuia să se roage pentru comunitatea sa, spunând :

"O, Allah ! Binecuvântează comunitatea mea (umma) pentru sacrificiul său și pentru efortul său făcut dimineața devreme [incluzând negoțul sau comerțul]".


Corectitudinea și sinceritatea în afaceri

Corectitudinea și sinceritatea în afacerile comerciale sunt încurajate, relatându-se că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a spus :

"În Ziua Învierii comerciantul corect [este răsplătit cu o poziție superioară], alături de Profet, iubitorii de dreptate, martiri și oamenii pioși."

 Negustorul mincinos, pe de altă parte, este dojenit. S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a spus :

"O, negustorilor ! [de trei ori] Cu adevărat voi veți fi aduși la viață în Ziua Judecății ca și contravenienți, cu excepția celui care a fost respectuos și sincer."


Generozitatea în negociere și decența în reclamarea datoriei

Cel implicat trebuie să dea dovadă de indulgență și să fie generos când negociază, iar acela care își reclamă datoria trebuie, de asemenea, să o facă dând dovadă de modestie. S-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a spus :

"Fie ca îndurarea lui Allah să se fie asupra celui care este îngăduitor atunci când cumpără, când vinde și când își cere banii săi înapoi."

S-a mai relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !) a mai spus :

"Allah va permite intrarea în Paradis cumpărătorului decent, vânzătorului generos și creditorului indulgent."

vineri, 14 octombrie 2011

Coranul și viața comercială a musulmanilor (4)


Reglementarea contractelor de împrumut cu scadență viitoare demonstrează, de asemenea, libertatea comercială deplină permisă de Coran, ținând cont de un set minim de restricții care vizează atât satisfacerea obligațiilor religioase, cât și respectarea cerințelor etice a afacerii. 

În scopul unei mai bune sistematizări și pentru o siguranță sporită, Nobilul Coran a adus în discuție forma contractuală scrisă și procedura cu martori1, indiferent că ne găsim în fața unui contract de împrumut sau unul comercial2. Însă, dacă ne găsim în situația cand plata și livrarea produselor se fac pe loc, consemnarea în scris a înțelegerii părților este opțională. Iar dacă respectivul contract de împrumut sau comercial este încheiat în timpul unei călătorii și nu se găsește niciun scrib, Nobilul Coran permite luarea unui angajament de bună executare. 

Mai mult, orice lucru încredințat trebuie restituit cu bună credință titularului, orice mărturie, incluzând obligațiile contractuale, să fie spusă cu dreptate3 și toate obligațiile îndeplinite4. Chiar și în perioada medinită, Coranul menține atenționarea asupra utilizării unor false unități de cântărire5 și măsurare6.

Aceste porunci ale Coranului reflectă un sistem normativ general, intro perioadă când nu exista nicio reglementare detaliată referitoare la negoț sau comerț. Ele au fost interpretate și puse în practică de către profetul Muhammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !)

Același spirit al liberalismului economic a caracterizat și Tradiția profetică, atitudinea liberală a Profetului rezultând cu claritate din faptele de comerț la care a luat parte chiar el insuși. 

------------------
1. Prezența martorilor se datorează prevenirii oricărei atitudini neprincipiale între părțile contractante. Companionii și urmașii lor au convenit că forma scrisă a contractului și prezența martorilor sunt recomandabile, însă nu obligatorii (a se vedea Abu Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Jassas, Ahkam al-Qur'an, Cairo, 1347 h, p.571-579.
2. Coran 2 : 282
3. Coran 2 : 283
4. Coran 5 : 1
5. Coran 6 : 152, 55 : 8-9
6. Coran 6 : 152

joi, 13 octombrie 2011

Coranul și viața comercială a musulmanilor (3)


În perioada medinită dispozițiile coranice referitoare la tranzacțiile comerciale s-au inmulțit, devenind mai complexe, cu precădere după ce musulmanii au devenit o comunitate (umma) guvernată de o constituție proprie1 și condusă de însuși Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra sa !). În toată această perioadă de afirmare legislația islamică a fost bine definită de un set generos de reguli, tânăra societate islamică punând bazele propriului sistem legislativ și a instituțiilor comerciale care să-l implementeze în practica de afaceri. În plus de aceasta, musulmanii au început să vină în contact cu comunitatea evreiască din Medina, precum și cu străinii din afara orașului, ceea ce a determinat revelarea în Nobilul Coran a noi reglementări și dispoziții legate de orice nouă situație care putea să apară. O astfel de dispoziție este și :

 "Răspândiți-vă pe pământ și căutați harul lui Allah" (62 : 10)

De altfel, capitolele medinite stipulează diferite restricții. De exemplu, este făcută distincția dintre voința părților contractante, bazată pe buna-credință, care este permisă2 și camătă (riba), care este nepermisă. În Nobilul Coran se spune :

"Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica [în Zia de Apoi] decât așa cum se poticnește cel atins de Șeitan și această [pedeapsă] pentru că ei zic : Și negustoria e ca și camăta, în vreme ce Allah a îngăduit negoțul, dar El a oprit camăta. Cei cărora le vine povață de la Domnul lor și se opresc, aceia au [iertare] pentru ceea ce au făcut mai înainte și lucrul lor este la Allah [pentru judecată], dar cei care o fac mai departe, aceia vor fi oaspeții Focului și ei în el vor rămâne veșnic.
Allah nimicește camăta și sporește milosteniile. Allah nu-l iubește pe necredinciosul păcătos !" (2 : 275-276)3

Iar în alte versete citim :

"O, voi, cei care credeți ! Fiți cu frică de Allah și lipsiți-vă de restul de camătă ce v-a mai rămas [la oameni], dacă sunteți credincioși !
Dacă nu o veți face, vi se vestește război din partea lui Allah și a Trimisului Său. Însă dacă vă veți căi, veți avea banii voștri [mai puțin camăta]. Nu nedreptățiți și nu veți fi nedreptățiți !"4 (2 : 278-279)

Conform acestor versete citate din Nobilul Coran, pentru cămătorie există o dublă pedeapsă : pe de o parte, pierderea binecuvântării divine, în această lume, iar pe de altă parte, suportarea torturii Iadului, în lumea de dincolo. Plecând de la această realitate, odată cu interzicerea cametei, obținerea câștigurilor permise este ridicată chiar la rangul de obigație5. În afară de camătă, Nobilul Coran mai interzice și jocul de noroc6, mita7, consumarea averii altuia pe nedrept8. Există, de asemenea, o restricție care rezultă, și anume încetarea negoțului în timpul rugăciunii comune de vineri9, el fiind permis înainte și după aceasta, exact cum este permis și în timpul pelerinajului la Mecca10, conform binecunoscutului obicei preislamic din al-Hijaz.

----------


1. Pentru mai multe informații despre comunitatea musulmană și Constituția din Medina, a se studia și Muhammad Hamidullah, Prima constituție scrisă din istoria omenirii, Lahore, 1975.
2. Coran 4 : 29
3. Coran 3 : 130
4. Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română, p.108 : Motivul revelării acestui verset a fost că atunci când s-a interzis camăta unii oameni au spus : "Profetule, dar sunt unii dintre noi care au împrumutat deja." Și atunci s-a pogorât versetul.
5. Coran 2 : 168
6. Coran 5 : 90, 2 : 219
7. Coran 2 : 188
8. Coran 4 : 29
9. Coran 62 : 9-11
10. Coran 2 : 198
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Snow Effect